Manitou sigaretter og rulletobakk

Alle våre varianter av Manitou er helt ren tobakk. Det betyr at den ikke inneholder kjemiske brennemidler, ingen aromastoffer og ingen konserveringsmidler. Det er helt rene blandinger av virginiatobakker.

Rulletobakken kan oppleves noe tørrere enn ordinær tobakk. Det er slik den skal være, selv om det kan være litt uvant i starten. Ønskes en fuktigere tobakk kan det enkelt løses ved å legge inn en Hydrostone. Det anbefaler vi spesielt dersom du røyker lite.

Top